خانه نویسندگان پست های سینا اقدسی‌نیا

سینا اقدسی‌نیا

14 مطالب 3 دیدگاه ها
دانش‌جوی مهندسی برق هستم که کتاب و ادبیات داستانی برایم از علاقه جدی‌تر و از تخصص شوخی‌تر است.