خانه نویسندگان پست های ایمان شمسی خانی

ایمان شمسی خانی

4 مطالب 0 دیدگاه ها
در روزگاری که همه‌‌ی ارزش‌ها رو به نابودی می‌روند، آخرین سنگر آدمی شاید خیال‌پردازی باشد. در پناه هنر و بخصوص ادبیات می‌توان خیال‌بافی و رویا‌پردازی کرد. من رویابینی عاشق ادبیات هستم.