خانه نویسندگان پست های فاطمه حدائق فرد

فاطمه حدائق فرد

42 مطالب 1 دیدگاه ها
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی. به موسیقی و سینما علاقه دارم. می‌نویسم تا یاد بگیرم.