خانه نویسندگان پست های پریسا دهقانی

پریسا دهقانی

52 مطالب 0 دیدگاه ها
نوشتن جزئی از من است، با عشق و علاقه می‌نویسم و فکر می‌کنم رسالت قلم من بازکردن پنجره‌ای به سوی دانایی است. مطالعه کنیم تا دنیای روشن‌تری داشته باشیم، این شعار من است.